All You Can Eat Sushi Lunch Buffet $11.99

Type: Lunch
Spot: Sushi Kiku
Neighborhood: Buckhead
Address: 2770 Lenox Rd
Atlanta, GA 30324
Phone: (404) 467 4544
Map: View Map